Artuklu Üniversitesi Dolu Dizgin!


Açıklama: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, üniversite ve şahsı hakkında olumsuz haberlerin aleyhte bir kampanya saikiyle yapıldığını belirtti.
Kategori: Gündem
Eklenme Tarihi: 01 Kasım 2018
Geçerli Tarih: 10 Temmuz 2020, 15:44
Site: Mardin Haberleri Burada
URL: http://haberler.mardinimiz.com/haber_detay.asp?haberID=5159


Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan URAP’ın yükseköğretim kurumlarının akademik başarı sıralamalarını değerlendiren raporlarından hareketle üniversite ve şahsı hakkında olumsuz haberlerin aleyhte bir kampanya saikiyle yapıldığını belirtti.


URAP’ın bilimsel ve akademik anlamda oldukça tutarsız sıralama ölçütlerini kullanarak tercih ettikleri göstergelere YÖK'ün bile itibar etmediğini ifade eden Rektör Ağırakça, “Üniversiteleri sıralayan kuruluşların sıralama ölçütlerinde tercih ettikleri göstergeler ve kriterler konusunda bilgi sahibi olmadan, akademik başarı, eğitim kalitesi, öğrenci memnuniyeti, araştırma sayısı, “web” performansı, yayın sayısı, öğrenci başına düşen öğretim üye ve görevlisi sayısı, kampüs standartları, giriş koşulları, mezuniyet sonrası iş bulma kolaylığı ve kuruluş tarihi gibi farklı değişkenlere göre değerlendirme yönteminden uzak bir anlayış içinde yapılan bu derecelendirmeye YÖK dâhil hiç kimse itibar etmemektedir.” ifadelerini kullandı.


Bilimsel yayın potansiyeli ve yayınlanan akademik makale sayısı üzerinden üniversitelerin bünyesinde yer alan bilim disiplinleri ve akademisyen sayısının belirleyiciliği hakkında açıklamalarda bulunan Ağırakça, 1946 yılında kurulan Ankara Üniversitesi, kuruluşu 1321 yılına kadar uzanan İstanbul Üniversitesi, 1956 tarihinde faaliyete geçen Ortadoğu üniversitesi, 1883 yılında kurulan Marmara Üniversitesi gibi binlerce akademisyene sahip üniversitelerde yayınlanabilecek bilimsel makale sayısının kısa bir tarihi ve ders yükleriyle birlikte 250 akademisyeni olan Mardin Artuklu Üniversitesi’nin bilimsel makale üretimi ve bunların atıf oranında farklılıkların görülmesinin doğal olduğunu belirtti.


“Örnek verecek olursak, 6000’e yakın akademisyen ve 1500’ün üzerinde Profesör kadrosuyla Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Hukuk, Fen Fakültesi gibi yüzlerce bölüm ve programı olan İstanbul Üniversitesi’nde yayınlanabilecek bilimsel makale ve yayın sayısını on yıllık geçmişi ve sınırlı akademisyen sayısıyla üniversitemizle eşit şartlar altında değerlendirip sıralama oluşturmak hakkaniyetle bağdaştırılamaz.” şeklinde değerlendirmede bulunan ve otuz, elli ve yüzyıllık geçmişi olan üniversitelerin akademisyen, öğrenci, fakülte ve bölüm sayısıyla 10 yıllık geçmişi olan tematik bir Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak kendini kanıtlamış Mardin Artuklu Üniversitesini kıyaslamanın insaf ölçüsünden uzak durduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ağırakça,


“Uzun geçmişi olan köklü üniversitelerle bile kıyaslama yapıldığında Meslek Yüksekokulları sıralamasında Türkiye’de birinciliği elde eden üniversitemizin, Turizm İşletmeciliği ve Konaklama Yüksekokulları arasında telif sıralamasında üçüncü, Edebiyat Fakültemizin de Türkiye’deki 180 Edebiyat/Beşeri bilimler Fakültesi içerisinde 22. Sırada olduğu görülecektir.” şeklinde konuşarak, Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinin Türkiye’deki 86 İslami ilimler ve İlahiyat Fakülteleri arasında ise 11. sırada olmasının on yıl gibi kısa bir geçmişe sahip üniversite için son üç yılda gerçekleştirilen ve takdiri hak eden bir başarı olduğunu söyledi.


Ağırakça, göreve geldikleri günden bu yana adil ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla ölçülebilir ve rahatlıkla ortaya konulabilecek bu başarı sonuçlarının görmezden gelinerek şahsının ve üniversitenin itibarını zedelemeye yönelik kara çalma gayretkeşliğinin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.


4264 öğrenciyle devraldıkları üniversitenin bünyesinde bu sayının 11.000’e yükselerek son üç yıldır yeni kurulan bölüm ve program sayısının 39’dan 76’ya yükselmiş olmasının yanı sıra kısa zaman dilimi içinde Turizm Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Savur ve Derik Meslek Yüksekokullarını kurmuş olmalarının bir başarı olarak alkışlanması gerekirken, tutarsız bir sıralama ortaya koyan bir kuruluşun verileriyle eleştirilmenin makul olmadığının altını çizerek, üniversite kampüsünde son iki yılda meydana gelen büyük altyapı ve fiziki değişimi sıraladı.


Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü, görevi devraldıklarında üniversitenin bir senato toplantı odasına bile sahip olmadığına dikkat çekerek,


“Bölgenin en donanımlı kütüphanesinin kurulması, 13 kilometrelik ihata duvarının inşası,merkezi yemekhane, kız öğrenci yurdu ve yarı olimpik yüzme havuzunun faaliyete geçirilmesi, tüm kampüs alanındaki peyzaj ve asfaltlama çalışmaları, on binlerce ağacın dikilmesi, gibi ilim ve izan sahibi herkesin takdir ettiği eser ve çalışmaları görmezlikten gelerek üniversitede hiç bir gelişmenin olmadığı iddiasıyla haber yapanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum.” dedi.


Artuklu Üniversitesinin bilimsel faaliyetlerinin olmadığı yönündeki iddialara karşılık olarak,


“Üç yıllık bir zaman diliminde başta Uluslararası El-Cezeri ve İlimler Tarihi Sempozyumları olmak üzere Uluslararası Kutu’l-Amare Sempozyumu, Uluslararası Seyyid Kutub Sempozyumu, Medeniyet Merkezi Olarak Ortadoğu Sempozyumu, Uluslararası Kudüs ve Mescidi Aksa Sempozyumu, Geçmişten Günümüze Ortadoğu ve Mardin Sempozyumu, Uluslararası Birinci ve İkinci İşrak Günleri, Uluslararası Klasikler Çalıştayı, İslam Medeniyetinin Geleceği benzeri onlarca bilimsel etkinliklere imzasını atmış üniversitemizin bilimsel faaliyetlerinin olmadığını iddia etmek kötü niyet göstergesinden başka ne olabilir?” şeklinde konuştu.”


2015 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Ağırakça döneminde üniversitenin gerçekleştirdiği akademik, idari, altyapı ve fiziki çalışmalar gibi faaliyetlerin yıllara göre karşılaştırmalı olarak kapsamlı şekilde yansıtıldığı bir almanağın hazırlanıp yayınlayarak kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi.